سیل و رانش زمین دراندونزی و ژاپن

سیل و رانش زمین در غرب جاوه اندونزی دهها کشته و بی خانمان برجای گذاشت.۱۲:۰۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر