امام جمعه سابق خلخال درگذشت

آیت الله هبت الله یکتایی امام جمعه سابق خلخال پس از سال ها تحمل رنج بیماری به دیار باقی شتافت.۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر