آمار غرق شدگان تابستان امسال در مازندران

از ابتدای خرداد ماه تاکنون ۷۸ نفر در آب های استان مازندران غرق شده اند.۱۷:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر