آتش سوزی در انبار رنگ فروشی در شیراز

مدیر روابط عمومی آتش نشانی شیراز گفت: این آتش سوزی ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز در انبار رنگ فروشی واقع در سه راه دارالرحمه رخ داد.۱۷:۵۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر