نرخ سود بانکی در کشور منطقی است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی در کشور منطقی است و در حال حاضر نرخ سود تسهیلات و سپرده ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقولی است.۱۳:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر