لغو پروازهای رم پس از اعتصاب خلبانان

خلبانان و خدمه پرواز شرکت هواپیمایی الیتالیا در اعتراض به شرایط کار اعتصاب خود را آغاز کردند.۱۷:۲۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر