لوازم خانگی بدون سند، قاچاق محسوب می شود

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: با اجرای طرح جمع آوری لوازم خانگی قاچاق، سندسازی صوری برای کالاهای موجود در بازارغیرممکن می شود.۱۷:۲۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر