بهای طلا در بازار لندن افزایش یافت

بهای طلا در معاملات روز پنجشنبه اول مهر بازار فلزات گرانبهای لندن افزایش یافت.۱۹:۰۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر