شمارش معکوس آغاز خسوف نیم سایه امشب

خسوف نیم سایه امشب ساعت ۲۱:۲۴ دقیقه رخ می دهد و این اتفاق تا سال ۲۰۲۴ تکرار نخواهد شد.۲۱:۰۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور