کلاغی که ابزار غذاخوری می سازد

گونه ای کلاغ کمیاب، می تواند با انتخاب یا ساخت ابزار، از آن در پیدا کردن غذا استفاده کند.۱۲:۰۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور