بزرگترین تلسکوپ جهان ساخته شد

ساخت بزرگترین تلسکوپ جهان به مساحت بیش از ۳۰ زمین فوتبال در چین به پایان رسید.۰۸:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور