اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری; چهارشنبه ۳۱ شهریور

نتایج نهایی آزمون سراسری چهارشنبه ۳۱ شهریور اعلام می شود.۱۲:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور