پرداخت وام ۷۰۰ هزار تومانی به دانشجویان

فرهادی از پرداخت کمک هزینه ۷۰۰هزار تومانی در هر ماه به دانشجویان مقطع دکترا از سال تحصیلی جدید خبر داد.۱۴:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور