توران میرهادی در بیمارستان بستری شد

خانم توران میرهادی به علت سکته مغزی در بخش آی سی یو یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.۰۹:۱۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهریور