بزرگ ترین آسانسور حمل کشتی جهان آزمایش شد

فناوری ساخت بزرگ ترین آسانسور حمل کشتی جهان در چین تکمیل شد.۱۰:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهریور