چین میزبان همایش معرفی طب ایرانی شد

در این همایش طب سنتی ایرانی به بهترین شکل ممکن به جامعه پزشکی چین معرفی می شود.۱۶:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهریور