هشدار محققان درباره تاثیر منفی کدئین بر کودکان

محققان علوم پزشکی هشدار دادند کدئین برای کودکان مضر است و نباید برای رفع درد یا رفع سرفه از این دارو استفاده شود.۰۸:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۱ شهریور