ساخت دستگاه کنترل کننده خودکار قند خون

محققان علوم پزشکی دستگاه جدیدی ساخته اند که به طور خودکار هر ۱۵ دقیقه قند خون را اندازه گیری و اعلام می کند.۰۹:۰۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۱ شهریور