روش های درمانی جدید جهت حفظ سلامت دندانها

دبیرعلمی شانزدهمین کنگره متخصصین ترمیمی ایران گفت: تازه ترین روش های درمانی دندانپزشکی ترمیمی با هدف حفظ سلامت دندان های بیمار همراه با افزایش طول عمر دندان ها در شانزدهمین کنگره متخصصین ترمیمی معرفی می شود.۱۱:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۱ شهریور