کشف میکروب احتمالی و ریز جاندارها در فضا

ژاپنی ها درپی کشف میکروب احتمالی و ریز جاندارها در فضا هستند.۰۸:۲۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر