تنیس روی میز آلزایمر را درمان می کند

متخصصان نورولوژی در انگلیس می گویند بازی تنیس روی میز علاوه بر تحرک جسمی، موجب تقویت فکری بیمار آلزایمری و درمان بیماری اش می شود.۱۱:۲۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر