بازسازی مومیایی ۱۹۰۰ساله با فناوری دیجیتال

مومیایی ۱۹۰۰ ساله در پرو به کمک فناوری سه بعدی دیجیتال بازسازی شد.۱۲:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر