بزرگترین بانک ژن جهان در چین گشایش یافت

چین از گشایش اولین بانک ژن جهان که بزرگترین مرکز ژنتیکی در دنیا در نوع خود به حساب می آید، خبر داد.۱۸:۳۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر