رایزنی وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک

وزرای خارجه ایران و آمریکا در حاشیه هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.