اولین کمیسیون مشترک برجام در سطح وزرای خارجه برگزار شد

وزرای خارجه ایران و ۱+۵ برای اولین بار پس از اجرایی شدن برجام، در نیویورک بر سر میز مذاکره نشستند.