ساخت ساعتی غول آسا به کمک ۱۴ کامیون را در تبلیغ تلویزیونی کمپانی Scania تماشا کنید

رانندگان کامیون برای آنکه بتوانند برای خود و مدیران شان کسب درآمد کنند، باید در هر ساعت و به هر مقدار لازم در جاده ها باقی بمانند؛ امری که سبب می شود این اتومبیل های کارآمد، خیلی زود دچار اصطحلاک شده و از رده خارج شوند. حالا کمپانی تولیدکننده تریلی و کامیون Scania، برای به […]