تقویت شبکه جاسوسی انگلیس با نیروهای جدید!

العالم – سازمان اطلاعات خارجی انگلستان به دلیل آنچه که افزایش خطرات امنیتی ناشی از گروه های تروریستی معرفی کرده است، تا سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۰۰۰ نیروی جدید استخدام می کند….