قرارداد نظامی ۸ میلیارد یورویی هند و فرانسه پس از ۹ سال رفت و آمد

فرانسه و هند قرارداد نظامی به ارزش ۸ میلیارد یورو امضاء می کنند. مذاکرات فرانسه با هند برای امضای این قرار داد ۹ سال طول کشید.۲۱:۲۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر