نظرسنجی: بیزاری امریکایی‌ها از کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد بیشتر رأی‌دهندگان امریکا از کارازر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور «مأیوس» و «بیزار» شده‌اند.