پارالمپیک ریو ۲۰۱۶؛ پایان کار کاروان ایران با ۲۴ مدال