بسکتبال ایران قهرمان چلنج کاپ شد

تیم ملی بسکتبال ایران با غلبه بر کره جنوبی قهرمان چلنج کاپ شد.۱۱:۱۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهریور