علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی شد

پس از نشست اعضای شورای فنی کشتی فرنگی، علی اشکانی به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان تا سال ۲۰۱۸ انتخاب و معرفی شد تا جانشین محمد بنا شود؛ اشکانی باید در اسرع وقت کادر خود را معرفی کند.۱۴:۰۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهریور