درگذشت کمک داور فوتبال ایران

علی سبکتکین کمک داور فوتبال در اثر سانحه رانندگی درگذشت.۱۴:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهریور