۹۲ درصد سفرهای آل سعود به خارج برای خوشگذرانی

یک مؤسسه آلمانی از علل سفرهای پر هزینه هزاران نفر از اعضای خاندان حاکم عربستان سعودی به خارج پرده برداشت.