شکست میزبان در برابر بانوان ایرانی میهمان

شاگردان مایدا در بازی امروز در برابر تیم ملی ویتنام (میزبان) برای نخستین بار در یک قدمی پنجمی آسیا قرار گرفت.۱۷:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهریور