درخشش تیم شمشیربازی ایران در مسابقات بین المللی تایلند

تیم مردان دانشگاه آزاد در پایان مسابقات بین المللی آزاد شمشیربازی تایلند قهرمان شد و تیم های بانوان در اسلحه سابر و اپه بر سکوی دوم و سوم ایستادند.۱۰:۴۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ شهریور