نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در ارمنستان برگزار شد