موشک‌های ایران ارتباطی به برجام ندارد

موگرینی پس از پایان نشست وزارای خارجه ایران و ۱+۵ گفت: موشک‌هایی که ایران آزمایش کرده ارتباطی به برجام ندارد.