آغاز نشست ایران و پنج بعلاوه یک در نیویورک

نشست وزرای امور خارجه ایران و ۱+۵ به منظور گفت و گو درباره اجرای برجام آغاز شد.