حذف عالمیان از تور جهانی تنیس‌روی میز بلژیک

پینگ پنگ باز المپیکی ایران با شکست برابر نماینده سوئد از تور جهانی بلژیک کنار رفت.