بلکبری احتمالا ۱۰ مهر بخش سخت افزار خود را تعطیل می‌کند