ظریف و کری دیدار کردند

وزیران خارجه ایران و آمریکا پیش از نشست مشترک برجام به طور جداگانه با یکدیگر دیدار کردند.