صهیونیست‌ها به قبر یوسف پیامبر(ع) حمله کردند

صدها شهرک نشین صهیونیست به مرقد یوسف پیامبر (ص) در شهر نابلس حمله کردند.