مردم نیجریه به حمایت از شیخ زکزاکی به خواسته اند/ حرکت مردم به سمت پایتخت ادامه دارد