رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا : تبادل اطلاعات با روسیه درباره سوریه فکر خوبی نیست