وزارت دفاع سوریه از آغاز عملیات جدیدی در شرق حلب خبر داد