نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به نیویورک

دکتر روحانی در نشست خبری خود در پایان سفر به نیویورک گفت: گله ای که ما از آمریکا داریم این است که در اجرای برجام ما شاهد تاخیر و شاهد اهمال و عدم شفافیت هستیم.۲۲:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر