طرف‌های توافق باید در موضوع روابط بانکی تعهدات‌شان را به طور صددرصد و کامل اجرا کنند/ جمهوری اسلامی سد دفاعی بزرگ علیه داعش و تروریسم است