گستاخ تر شدن عربستان در حمله به یمن/کشورهای غربی با سکوت معنادار خود شریک جرم این رژیم کودک کش می شوند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: متاسفانه بی تفاوتی کشورها و مجامع بین المللی و تداوم فروش تجهیزات نظامی به عربستان، این رژیم در تشدید حملات خود به مردم مظلوم و بی دفاع یمن گستاخ تر شده و به تجاوزگری های خود بی وقفه ادامه می دهد.