بائوسا: بارسلونا مراقب مسی نبود

الخاندرو بائوسا، سرمربی تیم ملی آرژانتین، باشگاه بارسلونا را متهم کرد که به اندازه کافی از لیونل مسی مراقبت نکرده اند.